Adıyaman Eczacı Odası - Adıyaman Nöbetçi Eczaneler

Mayıs 13, 2024

9 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliği Hakkında Bilgi Notu Güncellendi


18.05.2024 tarihli ve 32550 sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in;

1. maddesi kapsamında, SUT’un

 • 4.2.13.1 -    Kronik Hepatit B tedavisi
 • 4.2.13.2 -    Kronik Hepatit D (=Delta) tedavisi
 • 4.2.15.B -    Silostazol;
 • 4.2.15.C -    Ivabradin;
 • 4.2.15.Ç -    Prasugrel;
 • 4.2.15.D-1- Dabigatran, rivaroksaban, edoksaban ve apiksaban;
 • 4.2.15.D-2- Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban;
 • 4.2.15.E-     Tikagrelor;
 • 4.2.15.F-     Ranolazin;
 • 4.2.20 -       Palivizumab kullanım ilkeleri
 • 4.2.38 -       Diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri

maddelerinde yer alan ve sağlık raporuna istinaden iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilen ilaçlar, SUT’ta yer alan genel ve özel hükümler saklı kalmak kaydıyla sağlık raporuna istinaden Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya yetkilendirilen hekimlerce de reçete edilebilecektir.

2. maddesinde belirtilen uygulamaya;

 • Renkli reçeteli ilaçlar,
 • Endikasyon dışı kullanım onayı ile kullanılan ilaçlar,
 • Yurt dışından temin edilen ilaçlar,
 • 4.2.1 – Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab (romatoid artritte), abatasept, ustekinumab, tofacitinib, kanakinumab, tosilizumab, sekukinumab, iksekizumab, barisitinib, guselkumab, risankizumab, upadasitinib, abrositinib, apremilast ve vedolizumab kullanım ilkeleri
 • 4.2.10 - Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri
 • 4.2.14 - Kanser tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri
 • Kurumca belirlenecek ilaçlar

dahil değildir.

Tebliğ değişikliği metni ve değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tablo ekte yer almaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Tebliğ metni için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.

 

 

 

 

09.05.2024 TARİHLi DEĞİŞEN SUT UYGULAMALARI İLE İLGİLİ ÖZET 

1. 28 tabletlik ilaç formlarının artık 2 kutu ödenmesi durumu kaldırılmıştır. 
2. ⁠RINVOQ (upadesitinib) için Crohn ve ülseratif kolit hastalıklarında geri ödeme alınmıştır
3. ⁠İlaris ( kanakinumab) için SJIA tanısında endikasyon dışı form şartı kaldırıldı. 
4. ⁠İlaris ( kanakinumab) için tedaviye SUT hükümlerinin yürürlülük tarihinden önce başlayan hastalar için tedavi DEVAM şartlarının sağlanması halinde başlangıç koşulları aranmayacaktır. 
5. ⁠Büyüme hormonu bozukluklarında SUT’ta aranan “beslenme bozukluğu “ ibaresi kaldırılmıştır. Böylece enteral beslenme ürünleri ile beraber büyüme hormonlarının eş zamanlı kullanımı mümkün hale getirilmiştir. 
6. ⁠Büyüme hormonu tedavisinde sonlanma kriterlerinden biri olan kemik yaşı kıstası kaldırıldı. 
7. ⁠Enteral beslenme ürünlerinde başlangıç raporunu çıkarabilecek hekimlere çocuk cerrahi hekimi eklenmiştir. 
8. ⁠Nebul formundaki solunum sistemi ilaçları için raporsuz en fazla bir kutu ödeneceği bildirilmiştir. 
9. ⁠Nebul formundaki solunum sistemi ilaçları için raporsuz da olsa endikasyon şartı getirilmiştir. 
10. ⁠Nebul formundaki solunum sistemi ilaçları için aynı grupta yer alan etkin maddeleri içeren iki ayrı nebul kombine kullanılamaz şartı getirilmiştir.
11. ⁠Soliqua solastar ( insülin glarjin+liksisenatid) Tip-2 diyabetli hastaların tedavisinde geri ödemeye alınmıştır. 
12. ⁠Parenteral demir preparatları için rapor düzenleme şartına ilgili hekim kuralları getirilmiştir . 
13. ⁠Gabapentin , pregabalin ve kombinasyonları; alfa lipoik asit ve duloksetin geri ödemeleri için özel ICD tanımlamaları yapılmıştır. 
14. ⁠Gabapentin ve pregabalin için rapor süresi 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır. 
15. ⁠Colidur 200 (rifaksimin) için geri ödemede ; akut GIS enfeksiyon, hiperamonemi tedavisinde koadjuvan olarak ve diyare baskın irritabl bağırsak sendromu tanıları ek-4f listesinde güncellenmiştir. 
16. ⁠Colidur 500 için 18 yaş ve üzerindeki hastalarda aşikar(overt) hepatit ensefalopati  epizodlarının azaltılması tanısı şartı getirilmiştir 
17. ⁠Ziver ( ivermektin) uyuz , intestinal strongilodiyaz, lenfatik filariasisi , mikrofilaremi tanılarında özel koşullarla beraber geri ödemeye alınmıştır. 
18. ⁠Granitron, ondansetron, tropisetron 21 günlük kür tedavisinde en fazla 10 günlük ödenecektir. 
19. ⁠Palonosetron Hcl ( palonex ) her bir kürde 7 gün için 1 flakon olacak şekilde ödenecektir.
20. ⁠Emend ( aprepitant) bir kür süresince en fazla 1 kutu ödenecektir .