Adıyaman Eczacı Odası - Adıyaman Nöbetçi Eczaneler

Şubat 18, 2022

KDV Oranı Yüzde 1 e İndirilen Ürünlere Yönelik Eczaneler Tarafından Yapılması Gereken İşlemler Hakkında


KDV Oranı %1 e İndirilen Ürünlere Yönelik Eczaneler Tarafından Yapılması Gereken İşlemler Hakkında

 

13 Şubat 2022 tarih ve 31749 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiş ve böylece toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde (ÖTV'ye tabi ürünlerden indirimli oranda KDV uygulananlar hariç) KDV oranı %1'e indirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak, meslektaşlarımızın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla, KDV oranı %1'e indirilen ürünlerden eczanelerden temin edilen bebek mamaları, takviye edici gıda vb. ürünleri kapsayıp kapsamadığı, yazarkasa cihazlarında bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan resmi yazı ile görüş istenmiştir. Alınacak resmi görüş doğrultusunda ayrıca duyuru yapılacak olmakla birlikte, Mali Müşavirliğimizden aldığımız bilgi, söz konusu düzenlemenin, eczanelerden karşılanan bebek mamaları ve takviye edici gıdaları kapsadığı yönündedir.

Bu itibarla,

1- %1’lik KDV hanesi bulunmayan yazar kasa cihazlarını kullanan eczaneler tarafından, yazarkasa cihazlarının ayarının yapılması,

2- Firmaları tarafından %7’lik KDV indirimi bildirilen ürünlere ait liste ekteki şekilde olup, sürekli güncellenecektir.

3- %7’lik KDV indiriminden doğan alacak, KDV beyannamesinde devreden KDV olarak sonraki aylara aktarılarak, meslektaşlarımızın çalıştıkları mali müşavirleri tarafından ödenecek KDV’den düşülecektir.

4- Meslektaşlarımızın, serbest muhasebeci mali müşavirleri ile iletişim halinde olarak, konu ile ilgili işlemleri yürütmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Firmaları tarafından bildirilen KDV indirimi uygulanan ürün listesi için tıklayınız.