Adıyaman Eczacı Odası - Adıyaman Nöbetçi Eczaneler

Ocak 29, 2021

Prim Borçlarının Yapılandırılması Hakkında


Prim Borçlarının Yapılandırılması Hakkında

Türk Eczacıları Birliği tarafından Odamıza gönderilen 28.01.2021 tarihli ve 10329 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

EK: TEB'den Gelen Yazı

 

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen yazı ile, 7256 Sayılı Kanun ile sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına ödeme kolaylığı sağlandığı; Kanundan faydalanabilmek için 31.12.2020 olarak belirlenen başvuru süresinin, 3343 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.02.2021tarihine ertelendiği duyurulmaktadır.

Yapılandırmadan faydalanan sigortalı ve işverenlerin borçlarına; süresinde ödenmeyen alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine oranı daha düşük olan Yİ-ÜFE uygulanacağı, borçların taksitlendirilmesinde herhangi bir teminat istenmeyeceği, yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak yapılandırılan borçların ilk taksidinin ödenmesi kaydıyla Kurumca sağlanan genel sağlık sigortası hizmetinden yararlanma imkanı sağlanacağı bildirilmektedir. Konu hakkında ayrıntılı bilgi, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/yapilandirma_kanunu adresinde de yer almaktadır.

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün yazısı ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve 01.02.2021 tarihine kadar yapılandırmaya başvurulabilektir.