Adıyaman Eczacı Odası - Adıyaman Nöbetçi Eczaneler

Nisan 12, 2022

SGK Sözleşme Yenileme İşlemleri Hakkında


SGK Sözleşme Yenileme İşlemleri Hakkında

2020 Yılı Hasılat Bilgisine göre alacağı Sözleşme Formu Ücreti

SGK ile TEB arasında imzalanan “İlaç Temini” ve “Tıbbi Medikal Malzeme” sözleşmelerinin yenilenme işlemleri 11.04.2022 Pazartesi günü başlamış olup sözleşmeler 15.04.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlanacaktır. Her iki sözleşme de  odamıza teslim edilerek topluca kuruma teslim edilecektir. İlçelerde bulunan Eczaneler(Kâhta, Besni, Gölbaşı) Sözleşmeyi doldurduğunda İvedilikle Temsilciğe teslim edeceklerdir.            EBS sisteminde 2020 Yılı hâsılatlarına bakarak Eczacılarımız hangi kademede ise odamızın hesabına sözleşme ücretini yatırmanız gerekmektedir. 

2020 Yılı Hasılat Bilgisine göre alacağı Sözleşme Formu Ücreti

 

2022 SGK1 İndirim %0 (0-750.000,00 TL)

150.00 TL

2022 SGK1 İndirim %0 (750.000,01 - 1.250.000,00 TL)

250.00 TL

2022 SGK2 %0,75 (1.250.000,01 - 1.562.500,00 TL)

350.00 TL

2022 SGK3 %1,30 (1.562.500,01 - 1.875.000.,00 TL)

400.00 TL

2022 SGK4 %1,60 (1.875.000,01 - 2.625.000.,00 TL)

450.00 TL

2022 SGK5 %2,25 (2.625.000,01 - 3.125.000.,00 TL)

500.00 TL

2022 SGK6 %2,50 (3.125.000,01 TL ve Üstü)

550.00 TL

 

Adıyaman Merkez 1678/ Hocaömer Adıyaman şubesi

Hesap Adı:51. Bölge Adıyaman Eczacı Odası

Ziraat Bankası: 49 89 63 02 – 5020

IBAN:TR34 0001 0016 7849 8963 0250 20

SGK PROTOKOL YENİLENMESİNDE İSTENEN BELGELER

  • Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi,
  • Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,
  • Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden de alınabilir 2 adet hem SGK için hem de Medikal Malzeme sözleşmesi için)
  • Diploma numarası, Sözleşmenin üzerine yazılacak
  • Eczane kaşesi, Sözleşmenin ön yüzündeki ECZANE Yazan yerlere vurularak İmzalanacak

TIBBİ MALZEME TEMİNİ SÖZLEŞMESİ ve EKİNDE OLMASI GEREKEN BELGELER

1-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni 
2-Ek-6/2 Sözleşme Başvuru Formu (Sözleşmenin orta sayfasında bulunmaktadır. Doldurulacaktır.) birde sözleşmenin içinde yer alan a4 formatında 2 adet form doldurulacak
3-Eczacı Tanımlayıcı No bilinmelidir (266…………) Eczanenin TİTUBB kaydında yer almaktadır.
4-Kaşe, Sözleşmenin ön yüzündeki ECZANE Yazan yere vurularak İmzalanacak

 

SÖZLEŞMELER DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

- SGK ve Tıbbi Malzeme sözleşmeleri 4 nüsha halindeki sözleşmenin hepsinde seri numarasının aynı olduğunun kontrol edilmesi
- SGK ve Tıbbi Malzeme sözleşmeleri Her nüshanın en üst kısma 18..…. ile başlayan SGK Sicil Numaralarının yazılması gerekmektedir.
Sözleşmedeki Boşlukların Doldurulması
-Eczane adresinin listelerle karşılaştırılarak ve ruhsatta olduğu şekilde yazılması (ayrıca kaşelerdeki adresin de aynı olması)
Adres değişikliği olup bildirim yapmamış eczanelerin, adres değişikliği dilekçesi, ruhsat fotokopisi ve İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak olan Ruhsat Teslim Tebellüğ Tutanağı’ nın fotokopisini sözleşmeye eklemeleri 
-Eczane ünvanının yazılması,
-Eczacı ad-soyadının yazılması, askerlik, hastalık, vefat vb. durumlarda mesul müdür olması halinde mesul müdür ad-soyadının yazılması,
-Sözleşmenin başlangıç tarihi 01.10.2021 olarak yazılması -“ECZANE” yazan kısma eczane kaşesi basılarak imzalanması (kaşe şeklindeki imza kabul edilmeyecektir. Mutlaka ıslak imza olmalıdır) 
-Sadece “KURUMA VERİLECEK” nüshasının ön yüzüne “Protokol hükümlerini okudum ve kabul ettim” yazılacak, iç sayfalara (sağ sayfa ve sol sayfa) ve arka sayfaya sadece imza yeterlidir.
Diğer nüshaların; ön-iç sayfa (sağ sayfa ve sol sayfa) ve arka sayfaya sadece imza yeterlidir.
-Eczacının vefatı nedeniyle vereseli olan eczanelerde varisin/varislerin kaşe ve imzası olmalıdır.
- Mesul Müdür bulunması halinde ayrıca “mesul müdür kaşesi” de basılarak imzalanmalıdır.    

 

 SGK Sözleşme örneği için tıklayınız.

 Medikal Sözleşme örneği için tıklayınız.

 Medikal kuruma verilecek iç sayfa örneği için tıklayınız.

Resimleri daha büyük görüntülemek için üzerine tıklayınız...

SGK SÖZLEŞME VE MEDİKAL SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
SGK SÖZLEŞME VE MEDİKAL SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
SGK SÖZLEŞME VE MEDİKAL SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ