Adıyaman Eczacı Odası - Adıyaman Nöbetçi Eczaneler

Şubat 01, 2022

28 02 2022 tarihine kadar raporları yenilenmesi gereken ilaç listesi


28.02.2022 tarihine kadar raporları yenilenmesi gereken ilaç listesi

418-Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini Uygulaması Sonlanacak Olan İlaç Grupları Hakkında

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Kurumun internet sayfası aracılığıyla 21.01.2022 tarihinde yayımlanan aşağıda yer alan kronik hastalık ilaç gruplarına ait raporların 28.02.2022 tarihine kadar yenilenmesi gerektiği bildirilmiştir.


“1) 4.2.12 - İmmünglobulinlerin kullanım ilkeleri
2) 4.2.13 - Hepatit tedavisi
3) 4.2.14 - Kanser tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri
4) 4.2.15 - Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, tikagrelor ve ranolazin kullanım ilkeleri
5) 4.2.18 - Orlistat kullanım ilkeleri
6) 4.2.27 - Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri
7) 4.2.30 - Pulmoner hipertansiyon ile kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda ilaç kullanım ilkeleri
8) 4.2.33.D - Göz hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
9) 4.2.34 – Multipl Skleroz Hastalığında fampiridin, beta interferon, glatiramer asetat, teriflunomid, dimetil fumarat, fingolimod, okrelizumab, kladribin, natalizumab ve alemtuzumab kullanım ilkeleri
10) Sağlık Bakanlığı Renkli Reçete Sistemi’ne dahil ilaçlar”


Raporları 28.02.2022 tarihine kadar yenilenmesi gereken ilaçlar hakkında, meslektaşlarımız için kolaylaştırıcı olması açısından Birliğimiz tarafından hazırlanan liste ekte yer almaktadır.


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

28.02.2022 tarihine kadar raporları yenilenmesi gereken ilaç listesine ulaşmak için tıklayınız.