Adıyaman Eczacı Odası - Adıyaman Nöbetçi Eczaneler

Aralık 16, 2019

E-Fatura ve E-Belge Uygulamalarına Yönelik Düzenlemeler Hakkında


E-Fatura ve E-Belge Uygulamalarına Yönelik Düzenlemeler Hakkında

 

Bilindiği gibi 19.10.2019 tarihli Resmi Gazetede belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik 509 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği yayımlanmıştı.

Tebliğin Eczacıları ilgilendiren bölümleri şu şekildedir;

  • 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.
  • Tebliğin yayım tarihi itibarıyla e-fatura uygulamasına geçmiş olan mükelleflerin 1/1/2020 tarihine kadar, e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle ileri tarihte e-Fatura uygulamasına dahil olacak olan mükelleflerinse geçiş tarihi itibariyle e-arşiv fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.
  • E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalı aracılığı ile düzenlenmesi zorunludur.

Eczacılar mevcut durumda ayın son günü tarihli olarak düzenledikleri faturaları takip eden ayın 15’ine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu SSGM'lere ulaştırmaktadırlar. Rezerv faturaları bulunması nedeniyle de takip eden ayın 15’ine kadar başkaca fatura düzenleyebilmektedirler. E-arşiv ve e-fatura uygulamalarında farklı serilerin kullanılması yöntemiyle, bu uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözüleceği değerlendirilmektedir.

Vergi Usul Kanununda yapılan söz konusu düzenlemelerle ilgili görüşlerimiz ve e-belge uygulamasıyla ilgili mevcut e-arşiv portalının farklı seri oluşturmaya izin vermesine yönelik talebimizi Gelir İdaresi Başkanlığına aktarmak üzere Birliğimiz tarafından 5-6 Kasım 2019 tarihlerinde Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ve Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Abdullah Kiraz ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu ile de konu hakkında görüşmeler yapılmıştır.

Ayrıca uygulamanın başlangıç tarihine kısa bir süre kalmış olması, meslektaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu’na kesmiş oldukları faturalardaki yöntem farklılığı nedeniyle uygulama başlangıcının ileri bir tarihe ötelenmesi ve e-fatura ve e-belge uygulamasına; eczanelerin sahadaki pratiğine uygun bir hale getirilmesine yönelik olarak Birliğimiz ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından birlikte bir çalışma yürütülerek yapılacak düzenleme sonrasında geçilmesi talebimiz Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmiştir.

Birliğimiz tarafından, e-fatura düzenlemelerine yönelik olarak ilgili firmalar ve bankalar ile görüşme süreci de titizlikle yürütülmekte olup, kesinleştiğinde Birliğimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.