Adıyaman Eczacı Odası - Adıyaman Nöbetçi Eczaneler

Ağustos 21, 2020

Açık ve Kapalı Cezaevi Reçete Takip Sistemi CETAS Girişi


Açık ve Kapalı Cezaevi Reçete Takip Sistemi İnternet Sayfası  Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi : 24.07.2020 tarih ve 5064 sayılı yazımız

 

Birliğimizin öz kaynakları ile hazırlanan, tutuklu ve hükümlülere düzenlenmiş reçetelerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiği Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemi'nin (CETAS) ülke genelinde kullanımına başlanması için gerekli altyapı çalışmalarının Birliğimizce tamamlandığı ve 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren, Türkiye genelindeki tüm ceza infaz kurumlarına ait reçeteler için reçete kayıt işlemlerinin yalnızca Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemi (CETAS) üzerinden yapılacağı ilgide kayıtlı yazımız ile duyurulmuştu.

 

Cezaevi Reçete Takip Sistemi (CETAS) kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmelerin yer aldığı internet sayfası, >>>>>> "cetas.teb.org.tr" <<<<<< adresinde kullanıma açılmış olup, bu sitede; Eczacı Odalarının, Eczanelerin, Ceza İnfaz Kurumlarının ve Eczane Otomasyonlarının sistemi kullanımına yönelik olarak hazırlanan;

 

  • Kılavuzlar
  • İşlem Adımları
  • Yapılması Gerekenler
  • Sık Sorulan Sorular bölümleri bulunmaktadır.

 

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

 

 

EK-1: TEB'den Gelen Yazı

EK-2: cetas.teb.org.tr Web Sitesi

 

Değerli Meslektaşlarımız,

CETAS, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve Türk Eczacıları Birliği işbirliği ile hazırlanan Cezaevleri İlaç Takip Sistemidir.

Türkiye içinde tutuklu ve hükümlülerin tüm ilaç temin süreçlerini düzenleyen bir uygulamadır.

1 Eylül 2020 tarihinden itibaren tüm Türkiye'de hükümlü reçeteleri sözleşmeli eczaneler tarafından CETAS üzerinden karşılanmaya başlanacaktır.

CETAS ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

CETAS hakkında bilgi:  EK-2: cetas.teb.org.tr Web Sitesi

 

CETAS ile uyumlu eczane otomasyonlarının kullanım kılavuzları:

 

CETAS Kullanımı için Güncel Kılavuz Hk.  <<< Tıklayınız

 

Ceza ve Tevkif Evleri Reçete Kontrol Sistemine(CETAS) reçete girişinde dikkat edilmesi gereken hususlar :

 

1.Reçete ve İlaç girişleri kullandığınız eczane otomasyonu üzerinden gerçekleşmektedir.

2.Tutuklu T.C. Kimlik numarasıyla giriş yapılmaktadır. T.C. kimlik numarası yazılmamış veya okunmamış reçetelerin girişi mümkün değildir.

3.Reçete tarihi ile giriş tarihi arasında en fazla 30 gün olabilir. Giriş tarihi reçete tarihinden 30 gün geçmiş ise reçete girişi mümkün değildir.

4.Girişlerde reçete arkası çıktısı alınmayacaktır. CETAS uygulaması reçete yazıcı çıktısı vermemektedir. Eczane otomasyonlarından çıktı alınmayacaktır.

5.Reçetede doğru Doz*Dozaj,periyot ve eşdeğer girişi önemlidir. Yanlış girilen bilgilerde hastanın ilaca erişiminde sorun yaşanmaktadır. Bu durum ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet vermektedir.Eşdeğer verilmiş fakat girişi yapılmamış reçetelerde faturanın iptal sebebi oluşmaktadır.

6.Reçetelerde bulunan karekodlu ilaçların İTS bildirimleri başarılı olanlar kaydedilmektedir.

7.CETAS' ta girişi yapılan ilaçların fiyat-iskonto bilgilerinde TEB Merkezi İlaç Veritabanı (TEBRP) kullanılmaktadır.

8.Majistral Reçete girişleri yapılmaktadır.

9.Şeker Ölçüm Stripleri ve İğne uçlarının girişleri yapılmaktadır.

10.Bu listelerin dışındaki Medikal ürünlerin girişlerinin CETAS' a girişi yapılmamaktadır.

11.Reçete girişi sırasında hastanın ilaç-eşdeğer doz-dozaj kontrolü yapılmaktadır. İlacı elinde bulunan hastaya aynı ilaç veya eşdeğeri girilemez.Elinde ilaç olan hastalara aynı ilaç-eşdeğer girilmek istendiğinde ilacın bitiş zamanı CETAS tarafından yanıt olarak gösterilmektedir.

12.Program SUT hükümlerine uygun değildir. Bu nedenle reçetelerin SUT hükümlerine ve kurum yazılarına göre karşılanmasına dikkat edilmelidir.

13.Reçetenin CETAS' a aktarıldığından emin olun. Eczane otomasyonlarında "Aktarılmamış Reçeteler" bölümünde bulunan veya CETAS' a aktarılmayan reçeteler günü geçmesi halinde CETAS' a aktarılması mümkün olmayacaktır.

14.Reçetelerdeki ilaçların tüm hesaplama işlemleri CETAS tarafından yapılmaktadır.

15.Girişlerde doğru Ceza İnfaz Kurumuna girişine dikkat edilmelidir. Reçetenin verildiği Ceza İnfaz Kurumu ile tutuklunun bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu farklı olabilmektedir. Bu durumlarda Reçete girişi yapılmamalı Ceza İnfaz Kurumu bilgilendirilmeli. Kayıt düzenlenmeden takdirde reçete girişi yapılamalıdır.

16.CETAS içindeki fatura bilgisi üretme süreci CETAS' ta kayıtlı olan reçeteler üzerinden yapılmaktadır. Tüm hesaplama işlemleri CETAS içinde gerçekleşir. Oluşturulan fatura aynı anda ilgili Ceza İnfaz Kurumunun Ambar Memuru tarafından görüntülenmekte işle yapabilir halde bulunmaktadır.

17.CETAS sisteminde girilen reçete bilgilerinin anlık olarak Ceza İnfaz Kurum yetkilileri tarafından görünür olması sebebiyle eczaneler tarafından Fatura Reçete Lisesi ve reçete arkası çıktısı alınmayacaktır.

CETAS Kullanımı için Güncel Kılavuz Hk.  <<< Tıklayınız

 

Cezaevleri Provizyon Sistemi  CETAS Reçete Ekleme  <<< Tıklayınız  

 

CETAS'a Reçete girişi nasıl yapılır.   <<<< Tıklayınız

 

CETAS Faturasını E-fatura Olarak Gönderilmesi <<< Tıklayınız