Adıyaman Eczacı Odası - Adıyaman Nöbetçi Eczaneler

Ağustos 17, 2020

2020 OLAĞAN MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI


51. BÖLGE ADIYAMAN ECZACI ODASI

2020 OLAĞAN MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği kanunu gereğince, Adıyaman Eczacı Odasının 2020 Yılı Olağan Seçimsiz Mali Genel Kurulu aşağıdaki gündem ile 17 Eylül 2020 Perşembe günü saat 10.00’da Hoca Ömer Mahallesi 215 Sokak, Öncel Plaza 2 Apartmanı, Kat 1 No:1 Adıyaman Eczacı Odası toplantı Salonunda çoğunluk aranarak yapılacaktır.

 Çoğunluk sağlanmadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın 19 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Hoca Ömer Mahallesi 215. Sokak, Öncel Plaza 2 Apartmanı, Kat 1 No:1 Adıyaman Eczacı Odası toplantı Salonunda yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.

 Bilgilerinize arz olunur.

 

51. Bölge Adıyaman Eczacı Odası

Ecz. Hüseyin Kemal TAŞ

Başkan

 

 

GÜNDEM

 

1-  Açılış ve Yoklama

2-  Genel Kurul Divanı Seçimi ( Başkan. Başkan vekili, 1 Yazman)

3-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’nun okunması,

5- Yönetim Kurulu Gelir – Gider raporu’nun Okunması ve görüşülmesi

6-  Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması,

7- Yönetim Kurulu Raporların ibrası,

8- Yönetim Kurulu Gelir – Gider Raporu’nun ibrası

9-  Denetleme Kurulu Raporların ibrası,

10-  2020-2021 dönemi Tahmini Hesap Raporu’nun okunması ve onaylanması,

11- Dilek ve Temenniler,

12-  Kapanış.

 

Kongre duyurusu 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü ve 1291. Sayılı Memleketim Gazetesinde 10. Sayfada yayınlanmıştır.