Adıyaman Eczacı Odası - Adıyaman Nöbetçi Eczaneler

Nisan 22, 2020

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Eczanelerden İlaç Teminine Yönelik Olarak SGK’ya İletilen Taleplerimiz Hakkında


COVID-19 Pandemisi Sürecinde Eczanelerden İlaç Teminine Yönelik Olarak SGK’ya İletilen Taleplerimiz Hakkında

 

COVID-19 pandemisi sürecinde, Eczanelerimizden ilaç teminine yönelik önerilerimiz ve taleplerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ve resmi yazılarımız ile iletilmiştir.


Bu doğrultuda;

· 18.03.2020 tarihli duyuru ile ilaç kullanım raporlarının süre uzatımına ilişkin belirlenmiş olan 01.03.2020 tarihinin; anılan yöntem ile ihtiyaç sahibi olan ve evinde kalması zorunlu bulunan kişilerin ilaçlarının temini esnasında yol açtığı aksamaların giderilebilmesi adına ilaç kullanım raporlarının süre uzatımına ilişkin belirlenmiş olan tarihin 01.01.2020 olarak düzenlenmiştir.

· "Reçetesiz ilaç tedavisi" kapsamında raporlu ilaçların, 3 aylık dozda ilaç alınmasına imkan tanınmıştır.

· Sosyal Güvenlik Kurumu’nun fatura eki belgelerin eczanelerce elektronik ortamda taranarak alınması uygulaması durdurulmuştur.

Ayrıca,

· Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasındaki Protokol görüşmelerine COVID-19 pandemisi nedeniyle 01.07.2020 tarihine kadar ara verilmesi ve mevcut protokolün 31.07.2020 tarihine kadar uzatılması yönünde ek protokol imzalanması konusunda mutabakata varılmıştır.

Ancak,

· T.C.İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı, Covid-19 pandemisi için aldığı tedbirler ve yayımladığı genelgeler kapsamında, evinde kalması zorunlu bulunan kişilerin ilaçları ve tedavi ihtiyaçları sağlanırken herhangi bir fiyat farkı oluşması durumunda; muayene ücreti, katılım payı ve fiyat farkı gibi ücretlerin oluşmamasının sağlanması,

· "Reçetesiz ilaç tedavisi" uygulamasında raporlu ilaçların, ilaç bitim tarihinden 30 gün önce alınmasına imkan tanınması,

· Raporlu olmasa dahi kronik hastalıkların tedavisinde raporsuz olarak alınan ve son 3 ay içerisinde temin edilmiş olan ilaçların da "reçetesiz ilaç tedavisi" kapsamında temin edilebilmesi,

· Hastanın raporu olmadan düzenli olarak kullandığı ve SUT'da raporsuz olarak uzman hekim tarafından reçete edilme şartı olan ilaçlar için bu dönemde uzman hekim şartının kaldırılıp aile hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerin de kabul edilmesi,

· Bulaş riskinin en aza indirgenmesi amacıyla; reçetelerin tamamen elektronik ortamda düzenlenmesinin sağlanması; kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç temini kapsamında kayda alınan reçeteler için reçete arkası çıktısı alınarak, çıktıya ilacı teslim alan kişi tarafından imza atılması uygulamasının sonlandırılması,

· Hastanelerin pandemi hastanesi ilan edilmesi ve birçok sağlık biriminde rotasyon usulü çalışma sistemine geçilmesi sebebiyle iade edilen reçetelerin düzeltilmesi mümkün olmayacağı için reçetelerde iade işlemi yapılmadan bedellerinin avans olarak ödenmesi, iade gerektiren reçetelerle ilgili süreçlerin, Covid-19 süreci bitimi sonrasında gerçekleştirilmesi,

· Covid-19 tedavi protokolünde kullanılan ilaçların serbest eczanelerden temin şartlarının net ve ayrıntılı şekilde bildirilmesi,

şeklindeki sözlü ve yazılı taleplerimize şu ana kadar bir yanıt gelmemiştir.

Belirtilen hususlarla ilgili başvurularımıza gelecek yanıtlar doğrultusunda ivedilikle gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.