Adıyaman Eczacı Odası - Adıyaman Nöbetçi Eczaneler

Mart 19, 2020

Eczanelerde El Antiseptiği Hazırlanmasına İlişkin TİTCK Duyurusu Hakkında


Eczanelerde El Antiseptiği Hazırlanmasına İlişkin TİTCK Duyurusu Hakkında

Eczanelerde El Antiseptiği Hazırlanmasına İlişkin TİTCK Duyurusu Hakkında

18.03.2020 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Birliğimize iletilen “Eczanelerde El Antiseptiği Hazırlanması” konulu yazı ile, eczacıların el antiseptiklerini eczanelerinde hazırlamaları yönünde tavsiye kararı alındığı bildirilmiş ve aynı gün Birliğimiz web sayfasından duyurulmuştu.

Ek olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Kurumun görev alanına dâhil edilen insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler (ürün tipi-1 ve ürün tipi-19) ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin usûl ve esasları içeren 19.03.2020 tarihli E.70938 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Genelgenin ekinde bulunan Biyosidal Ürün Tipi-1 Ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl Ve Esaslar’ın 10. maddesinde;

“Eczanelerde el antiseptiği hazırlanması

MADDE 10- COVID-19 kaynaklı olağanüstü durum göz önünde bulundurularak ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi adına sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanımları hariç olmak üzere Kurumca belirlenen formülasyonlarda eczanelerde eczacılar tarafından üç ay süre ile el antiseptiği üretilebilecektir.” ifadesi yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

İnsan Vücuduna Doğrudan Temas Eden Biyosidal Ürünler hakkında genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Biyosidal Ürün Tipi-1 Ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl Ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.