Adıyaman Eczacı Odası - Adıyaman Nöbetçi Eczaneler

Şubat 21, 2020

Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Üniversite Hastanelerinde Düzenlenen Elektronik Olmayan Reçeteleri Hakkında


Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Üniversite Hastanelerinde Düzenlenen Elektronik Olmayan Reçeteleri Hakkında

Türk Eczacıları Birliği tarafından Odamıza gönderilen “Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Üniversite Hastanelerinde Düzenlenen Elektronik Olmayan Reçeteleri Hakkında” konulu bilgilendirmenin yer aldığı 20.02.2020 tarih ve 1647 sayılı yazı aşağıda ve ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

"T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen ve ekte yer alan 13.02.2020 tarih, E.7638 sayılı "Elektronik Olarak Düzenlenmeyen Reçeteler" konulu yazı ile, üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na bağlı olmaması ve bu hastanelerde düzenlenen manuel reçetelerin, hastaneler ile hiyerarşik bağı bulunmayan il/ilçe sağlık müdürlüklerince onayının yapılamaması nedeniyle; üniversite hastanelerinde düzenlenen elektronik olmayan reçetelerin, reçeteyi düzenleyen hekim ile başhekim tarafından onaylanması halinde bedelinin ödeneceği bildirilmektedir."

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TEB'den Gelen Yazı